Manifestatie Scriptorium Collectief

Uitnodiging voor BNB leden voor Manifestatie Scriptorium Collectief

Het Scriptorium Collectief (SC) is een onafhankelijk samenwerkingsverband van onderzoekers, ambachtsmeesters en conservatoren op het gebied van het religieuze boek.  Het doel van het SC is kennis over en praktische ervaring omtrent het vervaardigen, gebruiken en bestuderen van het religieuze boek samen te brengen door middel van interactieve werkvormen binnen de Protestant Theologische Universiteit/VU en andere universiteiten. Het is een plaats waar onderzoek en praktijk bij elkaar komen. Het SC wil deze wetenschappelijke activiteit ook toegankelijk maken voor een groter publiek.

 Op 12 en 13 april organiseert het collectief een manifestatie in de VU, Amsterdam. Ambacht meesters demonstreren onderdelen van het maken van de authentieke Hebreeuws-Joodse handgeschreven boekrollen en boeken in de oudheid, de Middeleeuwen en in het heden. Demonstraties perkament maken in de Joodse traditie, demonstraties door conservator van de VU Willemien van Dijk, handboekbinder en restaurator Herre de Vries en boekrestaurator Annet Doves als ook een workshop door de joods kalligrafische schrijver sofer Shimon Koppenhol. Naast de demonstraties en workshops zijn er ook lezingen rond de collectie van het Joods historisch museum.

Ook leden van Het Belgisch-Nederlands Bandengenootschap kunnen gratis één of beide dagen aan deze manifestatie deelnemen. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan stefanroye@hetnet.nl o.v.v. “Manifestatie Scriptorium Collectief” alsmede dag of dagen van deelname.  De manifestatie wordt gehouden PThU,  De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

Het volledige programma:

Vrijdag 12 april | Hebreeuws-Joodse boekrol & boek productie

9.00 uur           Inloop met koffie

9.30 – 10.45    Perkament maken in de praktijk – Dick Timmerman

Opkomst en geschiedenis van de codex bezien vanuit de praktijk van de restaurator    toegelicht aan de hand van modellen –  restaurator Herre de Vries

11.00 – 13.00 Workshop ‘Hebreeuws-Askenasische calligrafie van een Psalmenrol: introductie &  praktijk’ –  sofer Shimon Koppenhol

13.00 – 13.30 Pauze

13.30 – 14.15 Lezing ‘Historische Aperçu van Torahrol producties voor de Synagoge  (de Rollen van het Joods Kwartier in Amsterdam)’ – Emile Schrijver, directeur van het Joods Historisch Museum

14.30 – 15.00  Lezing ‘Aramese documenten van leer uit de Oudheid (4de eeuw BC)’ – Margaretha Folmer

15.15 – 16.00  Lezing ‘Toon mij uw boekenkast en ik zeg u wie u bent – de collectie van Ets Haim – Livraria Montezinos in Amsterdam’ – conservator Heide Warncke

14.00 – 16.00 Besloten middagworkshop in kader Expert meeting VU (BJ LB)  ‘Hebrew-Askenasic calligraphy of Torah scrolls: introduction & practice’ door sofer Shimon Koppenhol

Zaterdag 13 april | Handgeschreven religieuze boeken van Christelijke origine in Oost & West

10.00 uur         Inloop met koffie

10.30 – 11.30   Demonstratie banden uit de VU collectie met toelichting: ‘Handgeschreven boeken     van perkament en papier uit de VU Bijzondere Collecties’ – conservator Willemien van Dijk en restaurator Annet Doves

10.30 – 11.30  Lezing: ‘Ontcijferen van opschriften op iconen en manuscripten in Byzantium en omliggende gebieden’ –  ikonenschilder en theoloog Jan Verdonk

11.30 – 12.00 Pauze

12.00 – 15.00  Workshop 1: ‘De Kunst van het Verluchten in de Westerse religieuze boektraditie’ – verluchter Jaap Boerman (12.00-15.00) Workshop 2: ‘Byzantijnse Ikonenschilderkunst van het Handgeschreven Religieuze Boek’ –  ikonenschilder David Chichua