Belgisch-Nederlands Boekbandengenootschap

Welkom

Welkom op de website van het Belgisch-Nederlands Boekbandengenootschap. De leden van ons genootschap hebben zich ten doel gesteld de studie van de boekband in al zijn facetten te bevorderen. Om iedere geïnteresseerde in oude en nieuwe boekbanden van dienst te zijn, hebben we deze website in het leven geroepen. Hoofddoel daarvan is de uitwisseling van kennis en de attendering op evenementen, exposities en nieuwe literatuur. Via het weblog kunnen bijzondere boekbanden onder de aandacht worden gebracht en onderzoeksvragen worden gesteld. Wilt u zelf iets aan de website van het Boekbandengenootschap bijdragen dan kunt u dat doorgeven via: Contact.

Digitale Bandensalons

Vanwege de coronasituatie zijn de Bandensalons in 2020 in het gedrang gekomen. Om toch gezamenlijk naar boekbanden te kunnen kijken, hebben we gekozen voor digitale Bandensalons:

Via Youtube zijn onderstaande Salons terug te kijken:

BNBG digitale bandensalon: ‘verdronken boekbanden’ & ‘boekbeslag’ 17-10-2020
BNBG digitale bandensalon: De Narcisbinderij ontmaskerd. Jan. 2021

En de volgende 3 Salons zijn terug te lezen op onze site:

1. Rondjes draaien: over ronde boeken (door Astrid Beckers)
2. Op het scherpst van de snede: over gekleurde snedes (door Lieve Watteeuw en Malou Van Peer)
3. Boekrecycling!: over maculatuur in oude boekbanden (door Astrid Beckers)

Interesse in het Boekbandengenootschap?

Wie belangstelling heeft voor de activiteiten van het Belgisch-Nederlands Boekbandengenootschap kan de Agenda op onze website raadplegen. Bij veel evenementen zijn ook niet-leden van harte welkom.

Tevens is onze facebook pagina een actieve manier om op de hoogte te blijven van boekbandennieuws en onze vereniging.

Ook lid worden van ons genootschap? De voorwaarden voor het lidmaatschap zijn te vinden op de pagina: Lidmaatschap.