Belgisch-Nederlands Boekbandengenootschap

Welkom

Welkom op de website van het Belgisch-Nederlands Boekbandengenootschap. De leden van ons genootschap hebben zich ten doel gesteld de studie van de boekband in al zijn facetten te bevorderen. Om iedere geïnteresseerde in oude en nieuwe boekbanden van dienst te zijn, hebben we deze website in het leven geroepen. Hoofddoel daarvan is de uitwisseling van kennis en de attendering op evenementen, exposities en nieuwe literatuur. Via het weblog kunnen bijzondere boekbanden onder de aandacht worden gebracht en onderzoeksvragen worden gesteld. Wilt u zelf iets aan de website van het Boekbandengenootschap bijdragen dan kunt u dat doorgeven via: Contact.

Let op: Vanwege de tweede Corona golf gaat de ALV en de Bandensalon op 5 september niet door. Een nieuwe datum volgt nog!

Digitale Bandensalons

Vanwege de Corona pandemie zijn de bandensalons in 2020 in het gedrang gekomen. Om toch gezamenlijk naar boekbanden te kunnen kijken, hebben we gekozen voor een digitale Bandensalon.
In deze allereerste digitale Bandensalon presenteren we een serie boekenbanden met een bijzonder gemeenschappelijk kenmerk: ze zijn rond.

In samenwerking met Universiteit Antwerpen organiseren wij het symposium De (on)zichtbare boekband. In elf lezingen zullen casussen worden verkend waarbij nieuwe inzichten betreffende constructie, materiaalkeuze, decoratie, gebruik, conservering, restauratie en (digitale) ontsluiting volop aandacht krijgen. Meer informatie vindt u op de symposium-pagina.

Interesse in het Boekbandengenootschap?

Wie belangstelling heeft voor de activiteiten van het Belgisch-Nederlands Boekbandengenootschap kan de Agenda op onze website raadplegen. Bij veel evenementen zijn ook niet-leden van harte welkom.

Tevens is onze facebook pagina een actieve manier om op de hoogte te blijven van boekbandennieuws en onze vereniging.

Ook lid worden van ons genootschap? De voorwaarden voor het lidmaatschap zijn te vinden op de pagina: Lidmaatschap.