Lidmaatschap

Lidmaatschap

Het Boekbandengenootschap verwelkomt graag nieuwe leden. Aan hen worden drie voorwaarden gesteld:

  • ze houden zich bezig met het bestuderen van boekbanden, of hebben de intentie daartoe;
  • ze zijn bereid zich in te zetten voor de activiteiten van het genootschap;
  • ze betalen een jaarlijkse contributie van € 30,00;
  • tenzij ze student* zijn, dan is de contributie €0,00.
    (*jonger dan 26 en aantoonbaar voltijds student in het hoger onderwijs of beroepsonderwijs)

Wie zich als lid wil aanmelden, kan een mail sturen naar de secretaris: secretaris@boekbandengenootschap.nl .

Lees vooraf de privacyverklaring.

De contributie kan worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL19 RABO 0300 0400 16 ten name van het Belgisch-Nederlands Boekbandengenootschap.

Op de rekening van het genootschap zijn ook giften van harte welkom.