Lidmaatschap

Lidmaatschap

Het Boekbandengenootschap verwelkomt graag nieuwe leden. Aan hen worden drie voorwaarden gesteld:

  • ze houden zich bezig met het bestuderen van boekbanden, of hebben de intentie daartoe;
  • ze zijn bereid zich in te zetten voor de activiteiten van het genootschap;
  • ze betalen een jaarlijkse contributie van € 25,00;
  • tenzij ze student zijn, dan is de contributie €0,00.

Wie zich als lid wil aanmelden, kan een mail sturen naar de secretaris: secretaris@boekbandengenootschap.nl .

Lees vooraf de privacyverklaring.

De contributie kan worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL19 RABO 0300 0400 16 ten name van het Belgisch Nederlands Boekbandengenootschap.

Op de rekening van het genootschap zijn ook giften van harte welkom.