Lidmaatschap

Lidmaatschap

Lees vooraf de privacyverklaring.

Het Boekbandengenootschap verwelkomt graag nieuwe leden. Aan hen worden drie vragen gesteld:

  • ze houden zich bezig met het bestuderen van boekbanden, of hebben de intentie daartoe
  • ze zijn bereid zich in te zetten voor de activiteiten van het genootschap
  • ze betalen een jaarlijkse contributie van € 25,00

Wie zich als lid wil aanmelden vindt bij contact verschillende mogelijkheden om de secretaris van het Boekbandengenootschap te benaderen.

De contributie kan worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL19 RABO 0300 0400 16 ten name van het Belgisch Nederlands Boekbandengenootschap.

Op de rekening van het genootschap zijn ook giften van harte welkom.