Privacyverklaring

Het Belgisch-Nederlands Boekbandengenootschap (BNB) slaat de volgende gegevens van haar leden op: naam, adres, woonplaats en emailadres. Deze gegevens worden gebruikt voor de communicatie met de leden ten behoeve van de verenigingsactiviteiten, om de leden te attenderen op voor hen wellicht interessante tentoonstellingen, symposia en congressen, om de jaarlijkse contributie te innen of de ALV te organiseren. De gegevens zullen niet met derden worden gedeeld.​ Van leden die hun lidmaatschap opzeggen, zullen de gegevens worden geschrapt na afloop van het lidmaatschapsjaar.