Over ons

Over ons

Het Belgisch-Nederlands Boekbandengenootschap heeft tot doel de studie van de boekband te bevorderen.
Met zijn activiteiten wil het Boekbandengenootschap duidelijk maken wat het belang is van onderzoek naar boekbanden, zowel voor de boekgeschiedenis in het algemeen als voor verschillende andere disciplines. Daarbij gaat de aandacht niet alleen uit naar oude en kunstzinnige boekbanden, maar ook naar sober of niet versierde exemplaren. Evenzeer is er interesse voor de moderne handboekband en de uitgeversband. Bindtechniek, bandversiering en boekbandbeschrijving hebben de afgelopen jaren bijzondere aandacht gekregen.

Vanaf de oprichting in 1984 heeft het genootschap zijn doel vormgegeven door het uitbrengen van vakinhoudelijke publicaties en het verzorgen van informatie voor de eigen leden. Dit laatste gebeurde voornamelijk door middel van studiebijeenkomsten, lezingen en bezoeken aan tentoonstellingen en openbare en privé-collecties. Sinds 2007 worden ook bijeenkomsten gehouden waarbij niet-leden van harte welkom zijn. Voor boeken en artikelen van en over het genootschap zie: BNB Publicaties.

Met ingang van november 2022 bestaat het bestuur uit:

 • Daniël Ermens (voorzitter en communicatiecommissie)
 • Emy Thorissen (vicevoorzitter en communicatiecommissie)
 • Astrid Beckers (secretaris, inclusief ledenadministratie)
 • Jan Bosch (penningmeester)
 • Ludo Vandamme (communicatiecommissie)
 • Elizabet Nijhoff Asser (lid)

Het Boekbandengenootschap heeft lange tijd zonder formeel bestuur gefunctioneerd, al traden met instemming van de leden Jos Hermans (overleden in 2007) en Jan Storm van Leeuwen op als voorzitter en secretaris. In februari 2008 hebben de leden een bestuur gekozen dat bestaat uit:

 • Jan Storm van Leeuwen (voorzitter)
 • Elly Cockx-Indestege (vicevoorzitter)
 • Rens Top (secretaris)
 • André Geurts (adjunct-secretaris)
 • Elizabet Nijhoff Asser (penningmeester)

Sindsdien zijn achtereenvolgens Noël Geirnaert (2016-2019) en Elizabet Nijhof Asser (2019 tot 2022) voorzitter geweest.

Wie meer wil weten over ontstaan en achtergrond van het genootschap kan informatie vinden op de pagina Geschiedenis. Er is ook een folder beschikbaar, bedoeld om dubbelzijdig te printen.

Wie interesse heeft om lid te worden van het Boekbandengenootschap kan terecht op de pagina Lidmaatschap.