40 jaar Belgisch-Nederlands Boekbandengenootschap

40 jaar Belgisch-Nederlands Boekbandengenootschap!

Sinds de oprichting van het Belgisch-Nederlands Boekbandengenootschap in 1984 is haar voornaamste doel het bevorderen van de studie naar boekbanden en de uniformering van boekbandterminologie. Op beide terreinen heeft het genootschap een duidelijke stempel gedrukt. Maar veertig jaar Boekbandengenootschap heeft veel meer gedaan: het heeft de interesse in boekbanden in het algemeen vergroot, evenals de aandacht voor de materiële aspecten van het boek. En het heeft ervoor gezorgd dat mensen samen kwamen, om te kijken naar boekbanden, om samen projecten op te zetten. Er zijn in die veertig jaar banden gesmeed tussen Nederland en België, tussen boekhistorici, restauratoren, boekbinders en bibliofielen en tussen de leden onderling. Het Belgisch-Nederlands Boekbandengenootschap is de lijm tussen talrijke mensen gebleken met een voorliefde voor de materialiteit van het boek. Deze rol willen we in de toekomst blijven spelen en verder uitbouwen. Ook in het feestprogramma van ons jubeljaar proberen we de nadruk te leggen op deze verbinding.

We trappen de feestelijkheden af op vrijdag 12 april in Leiden met onze Algemene Ledenvergadering, die net als vorig jaar weer via Zoom te volgen zal zijn. We willen zo veel mogelijk leden in staat stellen bij dit jaarlijkse inspraakmoment aanwezig te zijn. Wij bedanken Karin Scheper voor de hulp bij de praktische organisatie van de ALV en voor haar enthousiaste reactie toen wij haar vroegen om na afloop van de vergadering de aanwezigen te trakteren op een presentatie van oosterse banden. Na een gezamenlijke lunch zullen we ons daarna naar de unieke zeventiende eeuwse Bibliotheca Thysiana begeven waar we ontvangen zullen worden door Paul Hoftijzer.

Op 18 mei vindt de eerste sessie van Leden binden samen plaats. Katja Clement heeft haar atelier in Antwerpen ter beschikking gesteld voor een boekbindintroductie aan boekhistorici (en andere leden die graag eens een boekbindpoging willen doen). Bij de meeste activiteiten vertellen boekhistorici aan boekbinders iets over historische banden. Deze keer draaien wij de rollen om en mogen de boekhistorici de handen vuil maken. De plaatsen zijn beperkt, maar we plannen in het najaar al een tweede sessie, in noordelijkere contreien: Leonie Vollenberg zal ons dan ontvangen in haar atelier in Arnhem.

Tussen alle activiteiten door organiseren we ook een prijsvraag! We gaan op zoek naar de oudste boekband uit de Nederlanden. Laat ons weten wat de oudste boekband op jouw boekenplank is. Alle inzendingen worden toegevoegd aan onze verjaardagsslinger!

Uiteraard is een feestprogramma niet compleet zonder een vertrouwde Bandensalon. Dit jaar zal Ludo Vandamme ons ontvangen in het Kasteel van Caloen, in Loppem bij Brugge, waar we een kijkje mogen nemen in de bijzondere boekencollectie die daar wordt bewaard. Wij rekenen op mooi weer op zaterdag 22 juni!

In het najaar staan er twee congressen op het programma. Op 18 oktober organiseren wij in samenwerking met de KB Den Haag, het Nationaal Archief en enkele bevriende boek- en papierminnende verenigingen de Tweede Dag van de Materialiteit. Wij zijn verheugd dat de succesvolle samenwerking van 2023 dit jaar wordt voortgezet!

De kers op de taart van dit jubeljaar is natuurlijk het feestelijke congres dat wij op vrijdag 22 november in samenwerking met de Nijmeegse Radboud Universiteit organiseren. Het is daar waar in 1984 Jan Storm van Leeuwen en Jos Hermans elkaar vonden en het Boekbandengenootschap werd geboren. Wij keren dus terug naar onze wortels om te reflecteren op ons verleden en de weg die we hebben afgelegd, maar vooral om samen met onze leden en andere gasten vooruit te blikken naar de toekomst: welke richtingen zal het onderzoek naar boekbanden uit gaan? Op dit moment wordt er gewerkt aan een boeiend, verrassend en vermakelijk programma!

En de toekomst? Daar wordt al aan gewerkt: wij zoeken naar manieren om internationale samenwerkingen rond boekbandenonderzoek op te zetten. Een eerste initiatief daartoe is een jaarlijkse online studiemiddag in de wintermaanden: Bookbindings Academy. In februari 2025 willen we dit initiatief lanceren. Wij houden u op de hoogte!

Wij hopen velen onder jullie tijdens ons jubeljaar te ontmoeten om samen onze rijke geschiedenis en mooie toekomst te vieren. Wij hebben er al zin in! Jullie ook?