Boekbandkunde

Boekbandkunde

Het is de bedoeling binnen afzienbare tijd hier teksten te plaatsen die zowel algemeen belangstellenden als specialistische onderzoekers behulpzaam kunnen zijn bij het bekijken en bestuderen van boekbanden.

In eerste instantie wordt gedacht aan een beknopt overzicht van de ontwikkeling van de boekband in de loop der eeuwen en een praktische handreiking voor bandenonderzoek. Daarnaast bestaat het voornemen de eigen publicaties van het Belgisch-Nederlands Boekbandengenootschap digitaal toegankelijk te maken. De Leidraad voor het beschrijven van een boekband zou als eerste daarvoor in aanmerking komen; zie: BNB Publicaties. Ook kleine thematische artikelen zullen onder de rubriek ‘Boekbandkunde’ worden opgenomen.