Werkgroepen

Werkgroepen

Het Belgisch-Nederlands Boekbandengenootschap heeft van meet af aan werkgroepen gekend, waarin belangrijk werk werd gedaan. De werkgroep die zich bezig hield met het ontwerpen van een systematiek voor het opbergen en terugvinden van wrijfsels van afzonderlijke stempelafdrukken kwam in 1991 als eerste met een resultaat. De werkgroep terminologie zag zich met een zo omvangrijke taak geconfronteerd dat zij na enige tijd gezamenlijk werken besloot in twee afzonderlijke werkgroepen door te gaan. De ‘technische’ werkgroep voltooide in 1992 de gezaghebbende publicatie Kneep & binding. De ‘stilistische’ werkgroep rondde haar werkzaamheden in 2011 af met de publicatie Spespaneel en drakenstempel.

De gepubliceerde werkgroepresultaten zijn te vinden op de aparte pagina: BNB Publicaties.

Werkgroep Publicaties

De werkgroep werd op 22 februari 2008 ingesteld en bestaat uit Annie De Coster, Wim Heijting en Jan Storm van Leeuwen. De werkgroep had de opdracht te onderzoeken hoe de bandenstudie beter verankerd zou kunnen worden in de boekwetenschap en hoe de kennis van de boekband een bredere verspreiding zou kunnen krijgen. In het advies dat in november 2008 aan de ledenvergadering van het Boekbandengenootschap werd aangeboden, lag de nadruk op samenwerking met andere organisaties en op een planmatige aanpak van evenementen en publicaties. Een prominente plaats was ingeruimd voor een groot symposium over ‘boekwetenschap en bandenstudie’. Het Boekbandengenootschap hoopt deze conferentie in samenwerking met andere organisaties in 2013 te realiseren. Momenteel bestaat de werkgroep uit Jan Storm van Leeuwen en Edwin Bloemsaat. Wim Heijting is adviseur.

Werkgroep Terminologie

Nadat in september 2011 de stilistische terminologie was geboekstaafd, bleven er op het gebied van de definitie van vaktermen nog enkele wensen over, zoals het vastleggen van de benamingen van omhulsels van boekbanden. De noodzaak werd onderkend om de reeds vastgelegde termen nog eens kritisch te bekijken. Ook verdiende het plan om alle terminologieprojecten van het Boekbandengenootschap in één digitale publicatie samen te brengen nader onderzoek. Daarom werd op 30 september 2011 de werkgroep Terminologie ingesteld. Leden zijn Edwin Bloemsaat, Geert van Daal en Jos Schrijen. Jan Storm van Leeuwen en Elly Cockx-Indestege hebben aangeboden de werkgroep desgevraagd van advies te dienen.

Werkgroep Website

De werkgroep Website werd op 22 februari 2008 in het leven geroepen. Leden zijn Wim van Dongen, Constant Lem, Jos Biemans, Anne Margreet As-Vijvers en Elizabet Nijhoff Asser. De werkgroep zet zich in voor de bouw en de invulling van een website voor het Boekbandengenootschap. Wim maakte het technische stramien van de site, waarna Anne Margreet en Elizabet hebben gezorgd voor de plaatsing van de eerste teksten en afbeeldingen. De website is gepresenteerd en on line gegaan bij gelegenheid van de viering van het 25-jarig bestaan van het Boekbandengenootschap op 20 november 2009. Op initiatief van André Geurts en met medewerking van Elizabet is de website in oktober 2010 ‘gestroomlijnd’, zodat hij er aantrekkelijker uit is gaan zien voor het publiek. De werkgroep zal na een laatste kritische blik op vormgeving en inhoud van de website in 2012 haar werkzaamheden beëindigen.