ALV 29 maart 2019

Den Haag 4 maart 2019

Aan de leden van het bandengenootschap

Geachte leden,

Binnenkort organiseert het bestuur de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

De locatie is ditmaal Museum Meermanno te Den Haag. Op vrijdag 29 maart, vanaf 10.30 uur, bent u van harte welkom. De uitnodiging, agenda en bijlagen vindt u hier.

Vanaf 14.00 uur bieden wij geïnteresseerden een aantrekkelijk middag programma.

In het museum loopt vanaf 22 maart de tentoonstelling ‘De Bijzondere Band. Art Nouveau-boeken van Dijsselhof, Lion Cachet en Nieuwenhuis’. Centraal staan de boeken die in Nederland zijn gemaakt tussen ca. 1890 tot 1910.

Freek Heijbroek, een van de samenstellers van de tentoonstelling, zal na de lunch een inleiding verzorgen. Vervolgens is er gelegenheid is om de expositie te bezoeken.

Voor zowel de algemene ledenvergadering, als voor het bezoek aan de tentoonstelling, kunt u zich vóór 22 maart aanstaande aanmelden bij de secretaris, rens.top@kb.nl

Wij hopen u op vrijdag 29 maart te verwelkomen.

Namens het bestuur, met vriendelijke groet, Rens Top