Ode aan de Synode

Dit jaar is het 400 jaar geleden dat Dordrecht een half jaar lang het centrum van Europa was. Meer dan honderd predikanten, professoren en politici kwamen in Dordrecht bijeen tijdens de Dordtse Synode.
Rens Top, conservator boekbanden van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, wijdt in het kader van deze herdenkingh een weblog aan de boekband van de Statenbijbel.

En in het Dordts Museum kan men genieten van de tentoonstelling Werk, bid & bewonder!