Dag van de materialiteit Onzichtbare collecties: het verhaal van het materiaal, deel II

SAVE THE DATE  18 oktober 2024

Op vrijdag 18 oktober 2024 wordt in de KB Nationale Bibliotheek en het Nationaal Archief in Den Haag de tweede ‘Dag van de Materialiteit’ georganiseerd, onder de titel:

Onzichtbare collecties

Het verhaal van het materiaal, deel II

Hoe leggen we watermerken in papier vast en sluiten we aan bij internationale databanken? Hoe zorgen we ervoor dat gegevens over de materialiteit van boekbanden – die vaak ‘verborgen’ bij onderzoekers en restauratoren aanwezig zijn – in de catalogi meegenomen kunnen worden? Wat willen de verschillende gebruikers eigenlijk allemaal weten over het materiaal van boek en papier? Voortbouwend op de eerste Dag van de Materialiteit (2023) zullen in 2024 vragen over het wat, voor wie en hoe van het ontsluiten van de materialiteit centraal staan. In clusters van lezingen, pitches en posterpresentaties en door middel van schouwen van objecten uit de collecties van de KB en het NA wordt actueel onderzoek besproken. Concrete kwesties rond het bestuderen en registreren van het materiaal komen hierbij aan bod. 

Sprekers zijn o.a. (onder voorbehoud):

  • Geke van de Kamp – beschrijving van watermerken in het archief Zaanstad
  • Aurora Belli – watermerkenproject Rijksmuseum, Amsterdam
  • Birgit Reissland – materiële biografie van tekeningen van Rembrandt
  • Thijs Porck – onderzoek naar handschriftfragmenten in boekbanden
  • Astrid Beckers – materiaaltechnisch onderzoek in digitale collecties: de (on)mogelijkheden anno 2024
  • Margot Terpstra – digitalisering middeleeuwse handschriften KB
  • Roos Kliphuis, Edith Greuters – stalenboeken in Museum de Lakenhal, Leiden
  • Marco Martens – wat is duurzamer, fysiek of digitaal? Het ReVerDi-project

De dag wordt georganiseerd door een werkgroep waarin naast de KB Nationale Bibliotheek en het Nationaal Archief ook het Belgisch-Nederlands Boekbandengenootschap, de Stichting Handboekbinden, de Nederlandse Boekhistorische Vereniging, het Nederlands Genootschap van Bibliofielen en de Stichting Papiergeschiedenis Nederland zijn vertegenwoordigd.

Details over het programma en de mogelijkheid om in te schrijven komen later.