Algemene Ledenvergadering – Leiden, 12 april 2024: Midden-oosterse boekbanden in de Universiteitsbibliotheek Leiden + Bezoek Bibliotheca Thysiana

Door Daniël Ermens – juni 2024.

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Belgisch-Nederlands Boekbandengenootschap vond dit jaar plaats in de Universiteitsbibliotheek van Leiden. het vormde de aftrap van het feestjaar: het Boekbandengenootschap bestaat 40 jaar en dat mag gevierd worden.

Om de toon gelijk goed te zetten, zorgde Jurjen Munk voor de perfecte taart om alle deelnemers aan de ALV te ontvangen, met als resultaat dat de vergadering met enige vertraging startte.

Evenals in 2023 was het ook dit jaar weer mogelijk om de ALV digitaal bij te wonen. Dit stelde enkele leden, die anders verhinderd waren, in de gelegenheid de vergadering thuis te volgen.

Tijdens de vergadering werd het volledige feestprogramma van 2024 gepresenteerd. Niet alleen zorgt het bestuur ervoor dat er dit jaar interessante activiteiten op het programma staan, zoals een congres in Nijmegen (22 november) of een bezoek aan het Kasteel van Caloen in Loppem (bij Brugge – 22 juni), maar ook wordt er hard gewerkt aan verschillende publicaties die dit jaar in diverse tijdschriften zullen verschijnen. In De Gulden Passer, Madoc, De Boekenwereld, het Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis en In Brabant zal dit jaar aandacht worden besteed aan boekbanden. En er zal een heuse boekbandenpodcast worden gemaakt!

Jurjen presenteerde tijdens de ALV de eerste resultaten van de prijsvraag die het Boekbandengenootschap heeft uitgeschreven: wat is de oudste boekband uit de Nederlanden? Iedereen mag meedoen. Het enige wat je moet doen is de oudste boekband uit de Nederlanden die in je collectie voorkomt naar secretaris@boekbandengenootschap.nl sturen en jouw band wordt aan onze feestslinger toegevoegd.

Tijdens de ALV werd er ook stilgestaan bij het afscheid van Jan Bosch. Na tien jaar heeft hij besloten om zijn bestuurstaken neer te leggen. Niet alleen als penningmeester heeft Jan het genootschap jarenlang ondersteund, maar hij heeft ook een belangrijke stempel gedrukt op de richting waarin het genootschap zich de voorbije jaren heeft bewogen. De ledenbevraging van 2018, die hij heeft georganiseerd, leverde belangrijke informatie op over de wensen van de leden. Wensen waar wij nu zoveel als mogelijk gehoor aan proberen te geven.

Onder Jans supervisie werden er ook weer twee terminologiewerkgroepen opgestart: de Werkgroep Aanvulling Kneep en Binding (WAK) en de Werkgroep Industriële Boekbanden (WIB). Wegens omstandigheden liggen beide werkgroepen op dit moment even stil, maar we zijn van plan om ze spoedig weer nieuw leven in te blazen. Het voltooien van de boekbandterminologie is te belangrijk om te laten liggen.

Boekbinder Ineke Vergeer neemt Jans taak als penningmeester over. Zij werd door de leden enthousiast onthaald als nieuw bestuurslid.

Na afloop van de ALV verzorgde Karin Scheper in boeiende powerpointpresentatie (die ook via Zoom gevolgd kon worden) de Midden-oosterse boekbanden in de collectie van de Leidse Universiteitsbibliotheek. Uiteraard werd deze presentatie gevolgd door een kennismaking met de boeken zelf.

De ochtend werd afgesloten met een geslaagde lunch in restaurant de Leidse Lente.

‘s-Middags stond nog een collectiebezoek op het programma: Paul Hoftijzer ontving ons in de Bibliotheca Thysiana. Aanvankelijk hadden we wegens de omvang van de groep dit bezoek in twee groepen van ieder een uur ingepland, maar wegens enkele afzeggingen, werd het mogelijk om met de volledige groep twee uur te genieten van de aangename sfeer in deze bijzondere historische bibliotheek. Paul Hoftijzer kreeg zo uitgebreid de kans om zijn enthousiasme voor de collectie met ons te delen.