Zaterdag 22 juni 2024: Loppem – Kasteel, bibliotheek en boekbanden

Even buiten Brugge, in Loppem, ligt het kasteel van de familie van Caloen. Dit kasteel, gebouwd 1858-1863, is een parel van de neogotiek, een omwalde romantisch site, gelegen in een uitgebreid parkgebied, inclusief doolhof. Het kasteel wordt beheerd door de Stichting van Caloen. Het is niet langer bewoond, maar museaal ingericht, met onder meer een exclusieve verzameling oud-Vlaamse kunst.  

Op de kasteelsite, in een afzonderlijk bibliotheekgebouw, beheert de Stichting van Caloen een uitzonderlijk rijke verzameling papieren erfgoed: archieven, handschriften,  incunabelen en latere drukken, kaarten en prenten, vooral een uitgebreide verzameling boekbanden.  

De collectie boekbanden is het resultaat van generaties passioneel verzamelen. Zo kocht de Stichting in 1989 de volledige collectie (144 boekbanden) ‘Quatres siècles de reliure en Belgique, 1500-1900’ van de Brusselse antiquaar Eric Speeckaert aan. De van Caloen-verzameling is uniek in Vlaanderen, en internationaal en breed van opzet: van laatmiddeleeuwse registerbanden over achttiende-eeuwse textiele banden en industriële banden tot hedendaagse kunstboekbanden. In deze laatste groep, de kunstboekbanden, is het kruim van de twintigste-eeuwse Franse boekbinderswereld vertegenwoordigd. 

De Stichting is verheugd het Belgisch Nederlands Boekbandengenootschap te mogen ontvangen en te laten kennismaken met haar uitzonderlijk patrimonium.  

Wanneer en waar? 

Zaterdag 22 juni 2024 

Kasteel van Loppem, Steenbrugsestraat 26, 8210 Loppem (-Zedelgem) 

https://www.kasteelvanloppem.be/nl

Wat? 

Het programma ziet er als volgt uit:  

10.30 uur 

Verzamelen aan de ingang van het kasteel 

Onthaal met koffie|thee; verwelkoming door mevrouw Isabelle van Caloen 

11.00 uur- 13.00 uur 

Rondleiding in het kasteel door de heer Benoït Kervyn 

13.00 uur-14.15 uur 

Lunch op het kasteeldomein, met gevarieerde belegde broodjes en wijn|koffie-thee, en een dessert; wellicht rest er  wat tijd om  het uitgebreide park te verkennen. 

Wie op de middag een uitgebreidere, warme lunch verkiest, kan op eigen initiatief  terecht in de gezellige eetkroeg De Lekpot, op wandelafstand. Je vindt de kaart op https://delekpotloppem.be/ 

14.15 uur-16.15 uur 

Bezoek aan de bibliotheek en uitgebreide kennismaking met de verschillende collecties boekbanden (en andere verzamelingen papieren erfgoed); begeleiding door Ludo Vandamme, vrijwillig bibliotheekmedewerker van de Stichting, en de collega-vrijwilligers 

16.15 uur 

Afronding met een drankje en een hapje- 

Naar Loppem? 

Met de wagen: er is een uitgebreide parking die goed aangegeven wordt. 

Met de het openbaar vervoer: er is om het half uur een vlotte busverbinding die ca. 20 minuten neemt  (De Lijn: https://www.delijn.be/nl/routeplanner/), heen en terug van het treinstation van Brugge naar het Kasteel van Loppem (halte Loppem Sportcentrum, en dan vijf minuten stappen naar het kasteel). Zo ’s morgens bus 70b  (9u.34-9u.53), bus 70a ( 10u.04-10u.23); enz.; ’s avonds terug bus 70a (16u.03-16u.24), bus 70b (16u.33), bus 70a (17u.03), bus 70b (17u.33), enz. 

Inschrijven?  

€ 32 (bezoek en broodjeslunch) overschrijven op rekeningnummer NL19 RABO 0300 0400 16 van het Belgisch-Nederlands Boekbandengenootschap met vermelding: ‘Loppem’ en aantal personen, tegen uiterlijk donderdag 20 juni.  Wie geen gebruik wenst te maken van de broodjeslunch, betaalt € 15.  

En verder? 

Wie vragen heeft over dit bezoek kan terecht bij secretaris@boekbandengenootschap.nl