In memoriam Pierre Thielen

Op 12 januari dit jaar overleed de beeldend kunstenaar en boekbinder, Pierre Jean Marie Thielen, in Visé (België).

Pierre Thielen

Pierre Thielen, geboren op 16 oktober 1937 in Maastricht, studeerde aan de Stadsacademie voor Toegepaste Kunsten aldaar. Hij werd opgeleid tot beeldhouwer en edelsmid. Hij kreeg belangstelling voor de techniek van het boekbinden en volgde een interne opleiding bij atelier Schrijen Boekbinders te Sittard.

In 1984 deed hij mee aan de manifestatie 75 Boekbindkunst in Nederland, en zond daarvoor twee banden in. Zijn band rond de heruitgave van Hendrik de Haas, De Boekbinder, werd aangekocht door de Koninklijke Bibliotheek. Ook voor de wedstrijd Boekbanden in Papier (1985) bond Pierre Thielen twee banden.

Later heeft hij nog vele banden gemaakt voor de collectie Koopman, een onderdeel van de KB collecties bestaande uit Franse literaire werken uit de 20ste en 21ste eeuw, veelal in bijzondere uitgaven. De collectie is een geschenk van Louis Koopman (1887-1968), ter herinnering aan zijn vroeg overleden verloofde Anny Antoine (1897-1933). Dankzij een legaat, de Stichting Fonds Anny Antoine/Louis Koopman, wordt de collectie nog steeds aangevuld met nieuwe aanwinsten
Na het overlijden van Louis Koopman in 1968 kwam de verantwoordelijkheid voor het binden van de collectie bij de KB te liggen. Opdrachten daartoe werden onder andere gegeven aan binderij Schrijen, waar Pierre Thielen enkele van zijn later zo karakteristieke sculpturale banden voor de genoemde collectie maakte.

Boekband door Pierre Thielen. Om: Les Pélican: pièce en deux actes, geschreven door Raymond Radiguet, 1921
Boekband door Pierre Thielen. Om: Mes amis, geschreven door Emmanuel Bove, 1927