Minisymposium “Membra disiecta. Fragmenten van handschrift en druk als bindmateriaal”, UB Leiden

De leden van het Belgisch-Nederlands Bandengenootschap kwamen voor hun 44ste vergadering sinds de oprichting bijeen in de Universiteitsbibliotheek te Leiden. Aansluitend was er gelegenheid om de Bibliotheca Thysiana te bezoeken.

Minisymposium waarin werd besteed aan de betekenis, terminologie en conservering van handschrift- en drukfragmenten die in boekbanden werden of nog worden aangetroffen.

Programma

14.00 uur Verwelkoming door de voorzitter van het Belgisch-Nederlands Bandengenootschap Jan Storm van Leeuwen.
14.05 uur Inleiding door de symposiumvoorzitter Jos Biemans.
14.10 uur Lezing door Femke Prinsen: Met het boek verbonden: de omgang met maculatuur bij conservatie en restauratie van boeken.
14.40 uur Lezing door Hans Kienhorst: Het fragmentenonderzoek binnen de archeologie van boek en collectie.
15.10 uur Koffie- en theepauze
15.30 uur Lezing door Karin Scheper: Met stukjes en beetjes. Een meerjarig herverpakkingsproject van de fragmentencollectie in de UB Leiden.
16.00 uur Discussie n.a.v. de drie voordrachten
16.30 uur Slotakkoord door de voorzitter Jos Biemans: De handschriftelijke overlevering van Maerlants Spieghel historiael: een omgevallen prullenbak.
16.45 uur Sluiting

Toelichting op het programma:

Voorzitter gedurende deze middag is Prof. Dr. Jos A.A.M. Biemans, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam als conservator handschriften bij Bijzondere Collecties, en als bijzonder hoogleraar handschriftenkunde bij de Faculteit Geesteswetenschappen.

Femke Prinsen is historica en tevens afgestudeerd aan het ICN, Boek- en Papierrestauratie. Momenteel werkt zij als boekrestaurator aan de Herzog August Bibliothek te Wolffenbüttel.
Zij zal aandacht besteden aan hoe maculatuur voorkomt in boeken, en aan de verschillende waarden die maculatuur kan hebben. Tevens zal zij een model presenteren dat als hulpmiddel kan dienen om verantwoorde beslissingen te nemen, die recht doen aan de gecompliceerde relatie tussen boek en maculatuur.

Hans Kienhorst, werkzaam bij de afdeling Oudere Nederlandse Letterkunde van de Radboud Universiteit Nijmegen, doet ondermeer onderzoek naar de handschriften en drukken uit de bibliotheek van het voormalige klooster Soeterbeeck. De studie van de fragmenten levert hieraan een verrassende bijdrage.

Karin Scheper is boekrestaurator aan de Universiteitsbibliotheek van Leiden. De verouderde manier van verpakken van de fragmenten in de UB Leiden, was risicovol en maakte de stukken lastig toegankelijk. Het project beoogde een uniform uitgangspunt voor de zeer diverse verschijningsvormen. Aan de orde komen o.a. het beslissingstraject en de voor- en nadelen van de diverse voorstellen.

Aanmelding voor deelname aan het minisymposium via Contact.

U kunt het verslag van dit minisymposium hier bekijken.