Tentoonstelling: “De vos Reynaarde te kijk gezet in 64 boekbanden”

Afbeelding: © Wim de Cock, Zwijndrecht (België)

door Jan Bosch – 17 januari 2020.

In het kader van het thema “Middeleeuwen” hebben 64 boekbinders van de stichting Handboekbinden het boek Van den vos Reynaerde gebonden; soms op de traditionele middeleeuwse manier, vaak ook met een knipoog naar de Middeleeuwen door gebruik te maken van eigentijdse materialen en nieuwe technieken. De boeken worden geëxposeerd in Deventer en Sint-Niklaas.

De tentoonstelling in Deventer wordt gehouden in samenwerking met de bibliotheek Deventer op de locatie van de Atheneum bibliotheek  van 2 maart t/m 5 mei 2019. De Atheneum bibliotheek is de oudste stadsbibliotheek in Nederland, gesticht in 1560  na aankoop door het stadsbestuur van het boekenbezit van de kort daarvoor overleden pastoor  Phoconius voor 102,5 goudgulden. De feestelijk opening met onder meer een  muzikale bijdrage over de vos Reynaerde door het verteltrio “Losse Tongen” vindt plaats op zaterdag 29 februari om 16.00 uur. U kunt zich opgeven voor deze opening door het sturen van een mail aan klaastoet@stichting-handboekbinden.eu o.v.v. naam, adres, aantal personen en “opening tentoonstelling 29 februari 2020”   

Na de expositie in Deventer verhuizen de boekbanden naar Sint-Niklaas, de bakermat van de vos Reynaerde. De tentoonstelling in België wordt gehouden in samenwerking met de Bibliotheek Sint-Niklaas, de Bibliotheca Wasiana en het Reynaartgenootschap. Naast de ingezonden boekbanden, zullen ook ingebonden reynaerdiana uit de collecties van de Wasiana, het Reynaertgenootschap en enkele privécollecties worden getoond. De tentoonstelling in de Bib Sint-Niklaas vindt plaats van zaterdag 22 augustus t/m zondag 27 september 2020.

Voor het Belgisch-Nederlands Boekbandengenootschap is dit nog een extra bijzondere tentoonstelling omdat tien van de 64 deelnemers lid van ons zijn. 

Informatie:

Tentoonstelling Atheneum Bibliotheek Deventer – 2 maart t/m 5 mei 2020

Openingstijden:
maandag    13.00 -17.00 uur
dinsdag      09.00 -17.00 uur
donderdag 13.00 – 17.00 uur
vrijdag        13.00 -17.00 uur
Adres:  Klooster 12, 7411NH Deventer

Tentoonstelling Bibliotheek Sint-Niklaas – 22 augustus t/m 27 september 2020

Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 19.00 uur
zaterdag en zondag van 09.30 tot 12.30 uur
Adres: Hendrik Heymanplein 3, 9100 Sint-Niklaas