Presentatie vier boekbinders Koninklijke Bibliotheek – Den Haag

Op 13 februari 2015 organiseert het Boekbandengenootschap, in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek (KB) Den Haag, een bijeenkomst met vier boekbinders die recent werk voor de collectie van de KB hebben gemaakt

Marja Wilgenkamp, Wilman van Ilpenburg, Benjamin Elbel en Cor Aerssens zullen hun werk door middel van een korte inleiding toelichten. Vervolgens krijgt het aanwezige publiek de gelegenheid de banden te bekijken en de binders te complimenteren, te bekritiseren of anderszins te reageren.

Gezien de opzet van de middag, die hopelijk resulteert in een levendige gedachtewissling, is het maximale aantal bezoekers op 25 vastgesteld.

De bijeenkomst vindt plaats in de Koninklijke Bibliotheek, Prins Willem Alexanderhof 5, Den Haag. De zaal (B/C), bevindt zich boven het restaurant. Datum: vrijdag 13 februari 2015, aanvang: 13:00 uur. Gedurende de bijeenkomst is er een korte koffie/thee pauze. U kunt zicht tot vrijdag 6 februari 2015, via een emailbericht, aanmelden bij de secretaris van het Boekbandengenootschap. U ontvangt een bevestiging van uw deelname.