Huishoudelijke vergadering en minisymposium “Feestelijke boekbanden uit de vorige eeuw” in de Universiteitsbibliotheek Nijmegen

U kunt de uitnodiging en het programma hier downloaden en hieronder treft u een korte toelichting op het minisymposium aan:

Het mini-symposium zal gaan over handboekbanden en uitgeversbanden om ‘Gedenkboeken’, boeken gemaakt bij een speciale feestelijke gebeurtenis. Het symposium, dat om praktische redenen moest worden uitgesteld van september 2013 naar 31 januari 2014, begeleidt de sluiting van de tentoonstelling Gedenken in feestkleed, georganiseerd door Jan Storm van Leeuwen en Robert Arpots.

In vier lezingen zullen aspecten van Feestelijke Boekbanden behandeld worden. Rens Top spreekt over eenmalige luxebanden om zulke boeken uit de periode van de Nieuwe Kunst, Robert Arpots behandelt uitgeversbanden en de criteria die men kan aanhouden om een boek tot Gedenkboek te bestempelen, Pau Groenendijk bespreekt enkele door haarzelf uitgevoerde projecten, waarbij zij feestboeken in gelijksoortige, maar niet gelijke handboekbanden stak, en Elizabet Nijhof Asser spreekt over technische aspecten van weer een ander soort feestboek, namelijk in albumvorm.

Tot slot leidt Jan Storm van Leeuwen de tentoonstelling in, die dan voor het laatst te zien is. Er is een mooie catalogus verschenen (Jan Storm van Leeuwen i.s.m. Robert Arpots, Gedenken in feestkleed; gedenkboeken 1899-2011. Nijmegen 2011; ISBN 978-90-70504-77-9), met de 128 tentoongestelde stukken geheel in kleur en aldaar verkrijgbaar voor 25 euro.

U wordt van harte uitgenodigd bij het symposium aanwezig te zijn; het is goed om te weten dat de zaal in Nijmegen niet meer dan 58 deelnemers kan bevatten. De aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Voor deelname dient u zich aan te melden vóór 28 januari 2013, bij Leon Stapper, medewerker collectiediensten van de UB Nijmegen, via de email – leon.stapper@ubn.ru.nl, of zo nodig telefonisch: 024-3616207.

Voor de leden van het Belgisch-Nederlands Boekbandengenootschap: het minisymposium wordt voorafgegaan door een huishoudelijke vergadering van het genootschap in de Universiteitsbibliotheek, waarvoor graag ook opgeven bij Leon Stapper.