Bandensalon 17 november – Brugge

BANDENSALON  in de OPENBARE BIBLIOTHEEK van BRUGGE

17 november 2017, 14.00 – 16.30 u.

Openbare Bibliotheek Brugge  (‘De Biekorf’) (Van Ackerzaal), Kuipersstraat 3.

DE CAMPMANSBANDEN

In 1624 fuseerde de cisterciënzerabdij Ten Duinen, oorspronkelijk in Koksijde, aan de Belgisch westkust, met de abdij Ter Doest, in Lisewege, in de polderstreek ten noorden van Brugge. Daardoor kon Ten Duinen in 1627 verhuizen naar Brugge, waar Ter Doest een toevluchtshuis bezat.

In de nieuwe abdij fuseerden ook de twee bibliotheken. Abt Bernardus Campmans (1623-1647) gaf de jonge monnik Carolus de Visch de opdracht  om een nieuwe catalogus van het handschriftenbezit op te maken. Die was al klaar in 1628 en werd in 1638 gepubliceerd. De handschriften van de Brugse Duienabdij vormen nu de grootste nog ter plaatse bewaarde abdijbibliotheek in de Nederlanden, weliswaar nu verspreid over de Openbare Bibliotheek en het Grootseminarie.

Campmans liet ook een groot aantal boeken opnieuw binden. Deze boekbanden dragen – ook letterlijk – zijn eigen stempel en verdienen de aandacht van onderzoekers en belangstellenden.

Tijdens het Bandensalon maken we kennis met verscheidene Campmansbanden.  Ook wordt de aandacht gevestigd op de Brugse boekbinder Carel van Brussel, waarschijnlijk de vervaardiger van de Campmansbanden.

U kunt zich vanaf heden opgeven. Gebruik daarvoor dit mail adres: fa307217@skynet.be