Symposium De (on)zichtbare boekband

Symposium ‘De (on)zichtbare boekband’

Vanwege de coronasituatie hebben wij besloten het symposium definitief af te lassen. Op 11 juni 2021 zal een alternatief digitaal programma worden aangeboden. Informatie hierover vindt u hieronder.

Mini-boekbandensymposium – 11 juni 2021

Duur: 2,5 uur (14.30u-17.00u)
Medium: Zoom

Deelname: gratis
Inschrijven: symposium@boekbandengenootschap.nl

De Zoomsessie wordt om 14.15u, een kwartier voor het symposium begint, al opengesteld, zodat we elkaar kunnen begroeten.

14.30u-14.45u
Welkom door de vicevoorzitter
Korte toelichting bij het mini-symposium en een korte presentatie over het Boekbandengenootschap

14.45u-15.20u
Eliza Jacobi (Rijksmuseum van Oudheden, Leiden)
Oude Koptische banden

15.20u-15.35u
Pauze
Bind Date 1*

15.35u-16.10u
Lieve Watteeuw (Book Heritage Lab, KU Leuven)
Digital rubbings van boekbanden

16.10u-16.25u
Pauze
Bind Date 2*

16.25u-17.00u
Marike van Roon (Universiteit van Amsterdam)
Geborduurde boekbanden

*Bind Date
Op een echt symposium leer je nieuwe mensen kennen, maar via Zoom-symposia gaat dat niet zo makkelijk. Daarom willen wij u uitnodigen voor een Bind Date, een blind date met een van de andere deelnemers aan dit mini-boekbandensymposium. In de pauzes verdelen wij iedereen die zich voor een Bind Date heeft opgegeven over ‘breakout-sessies’ waarin kennis kan worden gemaakt met andere deelnemers. Vermeld bij je inschrijving via symposium@boekbandengenootschap.nl of je wilt deelnemen aan een Bind Date en wie weet, misschien ontmoet je zomaar Jan Storm van Leeuwen!

LET OP: omdat de b(l)ind dates vooraf moeten worden verwerkt, wordt de uitnodiging met de Zoom-link pas vrijdagochtend verstuurd aan iedereen. Hierdoor is het dus ook niet mogelijk om na donderdagavond u nog op te geven voor de b(l)ind dates.