Symposium De (on)zichtbare boekband

Symposium ‘De (on)zichtbare boekband’

Vanwege de coronasituatie hebben wij besloten het symposium te verplaatsen naar 11 juni 2021. Zodra er meer zekerheid is over de mogelijkheden om het symposium dan te laten plaatsvinden, vindt u hier de meest recente informatie.

Boekbanden zijn als bijzonder informatief cultureel erfgoed te beschouwen. Hun betekenis komt echter onvoldoende voor het voetlicht, waardoor vele banden onzichtbaar lijken voor zowel onderzoekers als het cultuurhistorisch geïnteresseerd publiek. Indien de betekenis van boekbanden meer in de schijnwerpers wordt geplaatst, is het moeilijker ze in onderzoek en presentaties te veronachtzamen. Dit impliceert dat het behoud en beheer van deze erfstukken zich moet richten op het conserveren van hun technische, decoratieve en historische waarden. Met dit congres willen de Universiteit Antwerpen en het Belgisch-Nederlands Boekbandengenootschap een lans breken voor de studie van de boekband. Het belang van deze studie zal aan de hand van twee keynote-presentaties, een exposé over de doelstellingen van het Boekbandengenootschap en een aantal korte voordrachten worden geïllustreerd. In de lezingen zullen casussen worden verkend waarbij nieuwe inzichten betreffende constructie, materiaalkeuze, decoratie, gebruik, conservering, restauratie en (digitale) ontsluiting volop aandacht krijgen. Om kennis te nemen van de inleidingen en met de sprekers van gedachten te wisselen, zijn onderzoekers, bibliotheekmedewerkers, bibliofielen, restauratoren, boekbinders en alle anderen die interesse hebben in boekbanden van harte welkom.

Programma en sprekers

Het volledige programma voor het symposium zoals dat gepland stond voor maart 2020 kunt u hier downloaden als pdf.

We hopen op de volgende sprekers:

 • André Geurts, Erfgoedpark Batavialand, Lelystad
 • Key-note: Femke Prinsen, Universiteit van Amsterdam/Nationaal Archief, Den Haag
 • Herre de Vries, restaurator en mede-eigenaar RNA – restauratie nijhoff asser, Amsterdam
 • Wytze Fopma, eigenaar boekbinderij FopmaWier
 • Marike van Roon, hoofdconservator Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam
 • Dirk Imhof, conservator Museum Plantin-Moretus en Prentenkabinet, Antwerpen
 • Rens Top, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
 • Eliza Jacobi, Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
 • Lieve Watteeuw en Roosje Baele, Book Heritage Lab, KU Leuven
 • Elizabet Nijhoff Asser, docent Conservering en Restauratie UvA en restaurator en mede-eigenaar RNA – restauratie nijhoff asser, Amsterdam
 • Key-note: Jan Storm van Leeuwen, gastconservator Universiteitsbibliotheek Tilburg

Praktisch

 • Waar: Universiteit Antwerpen, F. de Tassiszaal (Hof van Liere), Prinsstraat 13
 • Wanneer: 11 juni 2021
 • Tijden: 10:30 – 18 uur
 • Kosten: € te bepalen (Na uw inschrijving ontvangt u het rekeningnummer waarop het bedrag kan worden overgemaakt)
 • Inclusief:
 • Inschrijven: wanneer er zekerheid is over het plaatsvinden van het symposium kunt u zich via de website van de Universiteit Antwerpen inschrijven.
 • Bereikbaarheid: de zaal is toegankelijk voor mensen met een beperking
 • Wegens wegwerkzaamheden in het centrum van Antwerpen is de universiteit met de auto minder goed te bereiken. De universiteit geeft enkele suggesties voor alternatieven: Routebeschrijving
 • Organisatoren: Universiteitsbibliotheek, Bijzondere collecties, Universiteit Antwerpen & Belgisch-Nederlands Boekbandengenootschap