Symposium De (on)zichtbare boekband

Symposium ‘De (on)zichtbare boekband’

Boekbanden zijn als bijzonder informatief cultureel erfgoed te beschouwen. Hun betekenis komt echter onvoldoende voor het voetlicht, waardoor vele banden onzichtbaar lijken voor zowel onderzoekers als het cultuurhistorisch geïnteresseerd publiek. Indien de betekenis van boekbanden meer in de schijnwerpers wordt geplaatst, is het moeilijker ze in onderzoek en presentaties te veronachtzamen. Dit impliceert dat het behoud en beheer van deze erfstukken zich moet richten op het conserveren van hun technische, decoratieve en historische waarden. Met dit congres willen de Universiteit Antwerpen en het Belgisch-Nederlands Boekbandengenootschap een lans breken voor de studie van de boekband. Het belang van deze studie zal aan de hand van twee keynote-presentaties, een exposé over de doelstellingen van het Boekbandengenootschap en een aantal korte voordrachten worden geïllustreerd. In de lezingen zullen casussen worden verkend waarbij nieuwe inzichten betreffende constructie, materiaalkeuze, decoratie, gebruik, conservering, restauratie en (digitale) ontsluiting volop aandacht krijgen. Om kennis te nemen van de inleidingen en met de sprekers van gedachten te wisselen, zijn onderzoekers, bibliotheekmedewerkers, bibliofielen, restauratoren, boekbinders en alle anderen die interesse hebben in boekbanden van harte welkom.

Programma en sprekers

Het volledige programma voor het symposium kunt u hier downloaden als pdf:

De sprekers zijn:

 • André Geurts, Erfgoedpark Batavialand, Lelystad
 • Key-note: Femke Prinsen, Universiteit van Amsterdam/Nationaal Archief, Den Haag
 • Herre de Vries, restaurator en mede-eigenaar RNA – restauratie nijhoff asser, Amsterdam
 • Wytze Fopma, eigenaar boekbinderij FopmaWier
 • Marike van Roon, hoofdconservator Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam
 • Dirk Imhof, conservator Museum Plantin-Moretus en Prentenkabinet, Antwerpen
 • Rens Top, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
 • Eliza Jacobi, Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
 • Lieve Watteeuw en Roosje Baele, Book Heritage Lab, KU Leuven
 • Elizabet Nijhoff Asser, docent Conservering en Restauratie UvA en restaurator en mede-eigenaar RNA – restauratie nijhoff asser, Amsterdam
 • Key-note: Jan Storm van Leeuwen, gastconservator Universiteitsbibliotheek Tilburg

Voor leden

Voor leden van het Boekbandengenootschap is het wellicht handig om te herinneren dat, aansluitend op dit symposium, op zaterdag 28 maart de ALV zal plaatsvinden in Antwerpen. Na de ALV staat een bezoek aan de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience gepland.

Praktisch

 • Waar: Universiteit Antwerpen, F. de Tassiszaal (Hof van Liere), Prinsstraat 13
 • Wanneer: vrijdag 27 maart 2020
 • Tijden: 10:30 – 18 uur
 • Kosten: €30,- ( Na uw inschrijving ontvangt u het rekeningnummer waarop het bedrag kan worden overgemaakt)
 • Inclusief: lunch en receptie
 • Bereikbaarheid: de zaal is toegankelijk voor mensen met een beperking
 • Wegens wegwerkzaamheden in het centrum van Antwerpen is de universiteit met de auto minder goed te bereiken. De universiteit geeft enkele suggesties voor alternatieven: Routebeschrijving
 • Organisatoren: Universiteitsbibliotheek, Bijzondere collecties, Universiteit Antwerpen & Belgisch-Nederlands Boekbandengenootschap

Inschrijven

Inschrijven voor het symposium kan via de website van Universiteit Antwerpen: INSCHRIJVEN