Symposium De (on)zichtbare boekband

Symposium ‘De (on)zichtbare boekband’

Boekbanden zijn als bijzonder informatief cultureel erfgoed te beschouwen. Hun betekenis komt echter onvoldoende voor het voetlicht, waardoor vele banden onzichtbaar lijken voor zowel onderzoekers als het cultuurhistorisch geïnteresseerd publiek. Indien de betekenis van boekbanden meer in de schijnwerpers wordt geplaatst, is het moeilijker ze in onderzoek en presentaties te veronachtzamen. Dit impliceert dat het behoud en beheer van deze erfstukken zich moet richten op het conserveren van hun technische, decoratieve en historische waarden. Met dit congres willen de Universiteit Antwerpen en het Belgisch-Nederlands Boekbandengenootschap een lans breken voor de studie van de boekband. Het belang van deze studie zal aan de hand van twee keynote-presentaties, een exposé over de doelstellingen van het Boekbandengenootschap en een aantal korte voordrachten worden geïllustreerd. In de lezingen zullen casussen worden verkend waarbij nieuwe inzichten betreffende constructie, materiaalkeuze, decoratie, gebruik, conservering, restauratie en (digitale) ontsluiting volop aandacht krijgen. Om kennis te nemen van de inleidingen en met de sprekers van gedachten te wisselen, zijn onderzoekers, bibliotheekmedewerkers, bibliofielen, restauratoren, boekbinders en alle anderen die interesse hebben in boekbanden van harte welkom.

Reeds toegezegde sprekers:

André Geurts, Erfgoedpark Batavialand, Lelystad

Femke Prinsen, Universiteit van Amsterdam/Nationaal Archief, Den Haag

Herre de Vries, restaurator en mede-eigenaar RNA – restauratie nijhoff asser, Amsterdam

Wytze Fopma

Dirk Imhof, restaurator en mede-eigenaar RNA – restauratie nijhoff asser, Amsterdam

Lieve Watteeuw en Roosje Baele, Book Heritage Lab, KU Leuven

Rens Top, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

Eliza Jacobi, Rijksmuseum van Oudheden, Leiden

Marike van Roon, conservator Universiteitsbibliotheek Universiteit van Amsterdam

Elizabet Nijhoff Asser

Jan Storm van Leeuwen

Praktisch

  • Waar: Universiteit Antwerpen, F. de Tassiszaal (Hof van Liere), Prinsstraat 13
  • Wanneer: vrijdag 27 maart 2020
  • Tijden: 10:30 – 18 uur
  • Inclusief: lunch en receptie
  • Bereikbaarheid: de zaal is toegankelijk voor mensen met een beperking
  • Kosten: …..
  • Wegens wegwerkzaamheden in het centrum van Antwerpen is de universiteit met de auto minder goed te bereiken. De universiteit geeft enkele suggesties voor alternatieven: Routebeschrijving
  • Organisatoren: Universiteitsbibliotheek, Bijzondere collecties, Universiteit Antwerpen & Belgisch-Nederlands Boekbandengenootschap

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *