Kroonstempel en sluitlint

Geschreven door Elizabet Nijhoff Asser
20 september 2009
Reacties naar: e.asser@restauratie-na.nl

Het overgrote deel van de zeventiende-eeuwse Bleau-atlassen is gebonden in verguld kalfsleer. Het exemplaar van de Atlas Maior uit 1664 dat in de negentiende eeuw door Teylers Genootschap in Haarlem is aangekocht, heeft dezelfde bestempeling als het exemplaar uit hetzelfde jaar dat in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag wordt bewaard.

Alleen is er één verschil: op de plaats waar in het Haarlemse exemplaar groene linten uit het plat komen is een kroontje gestempeld. Omdat bij Teylers Museum niets bekend is over de herkomst van de Atlas Maior is elke suggestie over herkenning van het kroontje in combinatie met de locatie van de linten welkom.