Verslag van het mini-symposium (11 juni 2021)

Door: Ludo Vandamme – september 2021. Driemaal is scheepsrecht, maar niet zo voor het symposium De (on)zichtbare boekband, gepland voorjaar 2020 in Antwerpen. Daniël Ermens had een uitgelezen programma samengesteld, maar Covid 19 doorkruiste alle plannen. Na twee keer uitstel werd het geweer van schouder veranderd en op 11 juni 2021 zaten we allen om […]

Perkament maken en verkopen in Brugge in de zestiende eeuw

Ludo Vandamme – mei 2021. In de jaren 1593-95 liep een proces voor de schepenbank van Brugge waarbij het maken en verkopen van perkament in de stad aan de orde was. De aanklager was het ambacht van de witledertouwers en beurzenmakers; de perkamentmakers maakten deel uit van dit ambacht. De ‘beschuldigde’ of ‘verweerder’ was Antoon […]

Twee fraaie boekbanden in ‘Brugge in 100 objecten’ en een vraag over middeleeuwse matrijzen gebruikt voor boekbandversiering in de 18de eeuw

Noël Geirnaert – mei 2021. 2020 verscheen het door Inge Geysen met medewerking van Guenevere Souffreau en Eva Tahon geredigeerde Brugge in 100 objecten, een lijvig en fraai geïllustreerd boekwerk van 432 pagina’s uitgegeven door de Brusselse uitgeverij Ludion, op initiatief van Musea Brugge en met de steun van de Vrienden van de Stedelijke Musea […]

Egtzang van Hieronymus van Alphen

Rens Top – mei 2021. Vanaf de zeventiende eeuw kennen we het fenomeen van het gelegenheidsgedicht. Deze publicaties, meestal in kleine oplagen, zijn gedrukt bij bijzondere persoonlijke gebeurtenissen en bij meer officiële gelegenheden. De publicaties bevatten gedichten ter gelegenheid van bruiloften, ambtsaanvaardingen, jubilea of sterfgevallen. Verzen bij huwelijken komen het meest voor. Een tweede grote […]

Bijzondere boekband Roman-Visscherkaart

Emy Thorissen – januari 2021. Als conservator zal je maar heel zelden de kans krijgen een handboekband te laten ontwerpen voor je eigen publicatie! Die geweldige kans werd mij in het najaar van 2019 in de schoot geworpen, toen dr. Wim van de Donk, de toenmalige commissaris van de Koning in Noord-Brabant, de Brabant-Collectie verzocht een bijzondere publicatie over de […]