Verslag van het bezoek aan Gijs Wortel (1 april 2022)

Door: Emy Thorissen – Foto’s: Emy Thorissen en Astrid Beckers. Op vrijdag 1 april jl. troffen 16 leden van het Boekbandengenootschap elkaar bij Gijs Wortel in Someren. Het bezoek aan zijn binderij was al in december 2021 gepland, maar kon toen helaas niet doorgaan vanwege de heersende coronamaatregelen. Als we binnenkomen in zijn ‘achterhuis’ zien […]

De functie conservator Boekbanden van de Koninklijke Bibliotheek verdwijnt, deel 2

Door Elizabet Nijhoff Asser – mei 2022. Op 8 maart j.l. vond het tweede gesprek plaats tussen de  vertegenwoordigers van de KB en de verenigingen, ditmaal fysiek in de KB. Hoewel de ongerustheid bij de verenigingen over het verdwijnen van aandacht van de KB voor de materiaal-technische kant van de collectie in dit gesprek niet […]

ALV en bezoek aan Librije in Zutphen

Door Daniël Ermens – mei 2022. Foto’s van Jan Bosch, Ilse Korthagen, Elizabet Nijhoff Asser en Emy Thorissen. Op vrijdag 22 april vond de Algemene Ledenvergadering van 2022 plaats in de Walburgiskerk te Zutphen. Niet alleen omdat het de eerste ALV sinds 2019 was waarbij we weer zonder Zoomverbinding konden samenkomen, was deze bijeenkomst bijzonder. […]

Een oorlogsboekje

Astrid Beckers – Mei 2022. Oorlog. Oorlog beïnvloedt boeken. Niet alleen inhoudelijk, want er is ontzettend veel geschreven over oorlog. Ook de boekbanden kunnen onder invloed van oorlog specifiek worden vormgegeven. Een bijzonder voorbeeld is de serie ‘Zwaluw editie’ van uitgeverij Keizerskroon te Amsterdam. Gedurende de jaren van de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949) werd deze serie […]

De functie conservator Boekbanden van de Koninklijke Bibliotheek verdwijnt

Bericht van de voorzitter – januari 2022. Half mei 2022 gaat Rens Top, de conservator Boekbanden van de Koninklijke Bibliotheek, met pensioen. Het management van de Koninklijke Bibliotheek heeft besloten deze functie daarna te laten vervallen. Met deze keuze slaat het beleid van de KB een andere richting in. De focus van de KB als nationale […]