Huishoudelijke vergadering en minisymposium “Bijzonder gewone archiefbanden: constructie en gebruik” in het Stadsarchief te Amsterdam

U kunt het programma hier downloaden en hieronder treft u een korte toelichting op het minisymposium aan: In archiefbewaarplaatsen bevinden zich verschillende oude documenten die omwille van de bescherming van de inhoud en/of hun hanteerbaarheid zijn voorzien van banden. Soms lijken deze op boekbanden die ook in bibliotheken of particuliere collecties kunnen worden aangetroffen, maar […]

Huishoudelijke vergadering en minisymposium “Feestelijke boekbanden uit de vorige eeuw” in de Universiteitsbibliotheek Nijmegen

U kunt de uitnodiging en het programma hier downloaden en hieronder treft u een korte toelichting op het minisymposium aan: Het mini-symposium zal gaan over handboekbanden en uitgeversbanden om ‘Gedenkboeken’, boeken gemaakt bij een speciale feestelijke gebeurtenis. Het symposium, dat om praktische redenen moest worden uitgesteld van september 2013 naar 31 januari 2014, begeleidt de […]

Presentatie vier boekbinders Koninklijke Bibliotheek – Den Haag

Op 13 februari 2015 organiseert het Boekbandengenootschap, in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek (KB) Den Haag, een bijeenkomst met vier boekbinders die recent werk voor de collectie van de KB hebben gemaakt Marja Wilgenkamp, Wilman van Ilpenburg, Benjamin Elbel en Cor Aerssens zullen hun werk door middel van een korte inleiding toelichten. Vervolgens krijgt het […]

Toogdag – bibliotheek Universiteit Brabant – Tilburg

Op 12 juni 2015 organiseert het genootschap in de bibliotheek van de Universiteit Brabant (Tilburg) weer een zogenaamde ‘toogdag’. In de ochtend komt het genootschap bijeen voor de ledenvergadering. Na de lunch zullen enkele sprekers de boekbanden uit de collectie van Tilburg nader toelichten en wordt er gelegenheid gegeven bijzondere stukken te bekijken. U kunt […]

ALV en boekbandensalon Koninklijke Bibliotheek – Den Haag

Op vrijdag 17 februari organiseert het genootschap in de Koninklijke Bibliotheek Den Haag een Algemene Ledenvergadering (ALV) gevolgd door een boekbandensalon. N.B. Wie de ledenbijeenkomst wil bijwonen wordt verzocht dit uiterlijk 13 februari a.s. te melden bij de secretaris: zie Contact. 11.00-12.30 uur Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, zaal B (zaal open: 10.45 uur) Agenda 1. […]