ALV en boekbandensalon Koninklijke Bibliotheek – Den Haag

Op vrijdag 17 februari organiseert het genootschap in de Koninklijke Bibliotheek Den Haag een Algemene Ledenvergadering (ALV) gevolgd door een boekbandensalon.

N.B. Wie de ledenbijeenkomst wil bijwonen wordt verzocht dit uiterlijk 13 februari a.s. te melden bij de secretaris: zie Contact.

11.00-12.30 uur Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, zaal B (zaal open: 10.45 uur)

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag van de 48ste huishoudelijke vergadering van het genootschap op 12 juni 2015 in de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit Tilburg (Bijlage I)
* Gelieve correcties vóór 15 februari 2017 door te geven aan André Geurts:
a.geurts78@chello.nl.
4. Financiën:
a. Financieel jaaroverzicht 2015 (Bijlage II)
b. Financieel jaaroverzicht 2016 (Bijlage III)
c. Begroting 2017 (Bijlage IV)
5. (Her)verkiezing van bestuursleden (Bijlage V)
6. Activiteiten in 2017
7. Website
8. Inventarisatie van onderwerpen voor Boekbandensalons en van interessante te bezoeken (boekbanden)collecties
9. Current Research
10. Datum volgende Algemene Ledenvergadering
11. Rondvraag
12. Sluiting