Verslagen BNB bijeenkomsten

Verslagen van bijeenkomsten

Het Boekbandengenootschap organiseert meerdere keren per jaar een Bandensalon; een bijeenkomst rondom een boekband-onderwerp waar leden en niet-leden welkom zijn. Er worden enkele – korte – lezingen gehouden en er zijn vaak tientallen boekbanden om bekeken te worden. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren ook meerdere (mini) symposia georganiseerd voor een brede groep belangstellenden.

Van meerdere bijeenkomsten zijn verslagen geschreven. Hieronder vindt u deze bijeenkomsten:

2015: Bandensalon: Banden uit de Universiteitsbibliotheek Tilburg’

2014: minisymposium ‘Feestelijke boekbanden uit de vorige eeuw’

2012: Minisymposium ‘Bijzondere gewone archiefbanden: constructie en gebruik’

2010: Minisymposium ‘Membra Disiecta. Fragmenten van handschrift en druk als bindmateriaal’