Lezingen platbevestiging bij historische en moderne boekbanden

Op vrijdag 29 januari 2016 organiseerde het Boekbandengenootschap in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag een serie lezingen met als onderwerp de platbevestiging bij historische en moderne boekbanden. Vier specialisten spraken vanuit verschillende uitgangspunten over dit thema. Speciaal voor deze gelegenheid waren een aantal banden uit de collectie van de KB ter illustratie klaargelegd. Na afloop van elke afzonderlijke lezing kreeg het aanwezige publiek gelegenheid de gepresenteerde boekbanden nader te bekijken. Edgard Claes behandelde een aantal typen scharnieren zoals die op banden met platten van bijvoorbeeld metaal en hout zijn gebruikt. Hij concentreerde zich verder op de scharnierband van Fritz Wiese, die door Claes verder is ontwikkeld. Herre de Vries en Constant Lem belichtten het thema aan de hand van historische voorbeelden, waarbij o.a. flexibiliteit van de gehanteerde technieken werd geanalyseerd. Elizabet Nijhoff Asser tenslotte, sprak over enkele methoden voor het maken van conserveringsbanden en vroeg aandacht voor de Franse binder Lesné, die al in 1834 pleitte voor het gebruik van een bepaalde conserveringstechniek.