Minisymposium “Membra disiecta. Fragmenten van handschrift en druk als bindmateriaal”, UB Leiden

De leden van het Belgisch-Nederlands Bandengenootschap kwamen voor hun 44ste vergadering sinds de oprichting bijeen in de Universiteitsbibliotheek te Leiden. Aansluitend was er gelegenheid om de Bibliotheca Thysiana te bezoeken. Minisymposium waarin werd besteed aan de betekenis, terminologie en conservering van handschrift- en drukfragmenten die in boekbanden werden of nog worden aangetroffen. Programma 14.00 uur […]

Bestuursvergadering in Den Haag

De vergadering vindt plaats in de Koninklijke Bibliotheek en begint om 13.30 uur.

29 en 30 september en 1 oktober 2011: gezamenlijke bijeenkomst van het Belgisch-Nederlands Boekbandengenootschap en de Arbeitskreis für die Erfassung, Erschliessung und Erhaltung historischer Bucheinbände

De bijeenkomst vindt plaats in de Universiteitsbibliotheek Nijmegen. U kunt het programma hier downloaden. Tijdens dit evenement komen de leden aan het einde van de middag voor een korte vergadering bijeen in de Universiteitsbibliotheek van Nijmegen. De agendapunten zullen via de e-mail verspreid worden.

Toogmiddag – Groningen

Eerbetoon aan Jos Hermans, oprichter en oud-voorzitter van het Boekbandengenootschap in de vorm van een serie lezingen. U kunt het programma hier downloaden.

Huishoudelijke vergadering en minisymposium “Bijzonder gewone archiefbanden: constructie en gebruik” in het Stadsarchief te Amsterdam

U kunt het programma hier downloaden en hieronder treft u een korte toelichting op het minisymposium aan: In archiefbewaarplaatsen bevinden zich verschillende oude documenten die omwille van de bescherming van de inhoud en/of hun hanteerbaarheid zijn voorzien van banden. Soms lijken deze op boekbanden die ook in bibliotheken of particuliere collecties kunnen worden aangetroffen, maar […]