Auteursarchief: Robert Arpots

ALV 29 maart 2019

Den Haag 4 maart 2019

Aan de leden van het bandengenootschap

Geachte leden,

Binnenkort organiseert het bestuur de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

De locatie is ditmaal Museum Meermanno te Den Haag. Op vrijdag 29 maart, vanaf 10.30 uur, bent u van harte welkom. De uitnodiging, agenda en bijlagen vindt u hier.

Vanaf 14.00 uur bieden wij geïnteresseerden een aantrekkelijk middag programma.

In het museum loopt vanaf 22 maart de tentoonstelling ‘De Bijzondere Band. Art Nouveau-boeken van Dijsselhof, Lion Cachet en Nieuwenhuis’. Centraal staan de boeken die in Nederland zijn gemaakt tussen ca. 1890 tot 1910.

Freek Heijbroek, een van de samenstellers van de tentoonstelling, zal na de lunch een inleiding verzorgen. Vervolgens is er gelegenheid is om de expositie te bezoeken.

Voor zowel de algemene ledenvergadering, als voor het bezoek aan de tentoonstelling, kunt u zich vóór 22 maart aanstaande aanmelden bij de secretaris, rens.top@kb.nl

Wij hopen u op vrijdag 29 maart te verwelkomen.

Namens het bestuur, met vriendelijke groet, Rens Top

Manifestatie Scriptorium Collectief

Uitnodiging voor BNB leden voor Manifestatie Scriptorium Collectief

Het Scriptorium Collectief (SC) is een onafhankelijk samenwerkingsverband van onderzoekers, ambachtsmeesters en conservatoren op het gebied van het religieuze boek.  Het doel van het SC is kennis over en praktische ervaring omtrent het vervaardigen, gebruiken en bestuderen van het religieuze boek samen te brengen door middel van interactieve werkvormen binnen de Protestant Theologische Universiteit/VU en andere universiteiten. Het is een plaats waar onderzoek en praktijk bij elkaar komen. Het SC wil deze wetenschappelijke activiteit ook toegankelijk maken voor een groter publiek.

 Op 12 en 13 april organiseert het collectief een manifestatie in de VU, Amsterdam. Ambacht meesters demonstreren onderdelen van het maken van de authentieke Hebreeuws-Joodse handgeschreven boekrollen en boeken in de oudheid, de Middeleeuwen en in het heden. Demonstraties perkament maken in de Joodse traditie, demonstraties door conservator van de VU Willemien van Dijk, handboekbinder en restaurator Herre de Vries en boekrestaurator Annet Doves als ook een workshop door de joods kalligrafische schrijver sofer Shimon Koppenhol. Naast de demonstraties en workshops zijn er ook lezingen rond de collectie van het Joods historisch museum.

Ook leden van Het Belgisch-Nederlands Bandengenootschap kunnen gratis één of beide dagen aan deze manifestatie deelnemen. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan stefanroye@hetnet.nl o.v.v. “Manifestatie Scriptorium Collectief” alsmede dag of dagen van deelname.  De manifestatie wordt gehouden PThU,  De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

Het volledige programma:

Vrijdag 12 april | Hebreeuws-Joodse boekrol & boek productie

9.00 uur           Inloop met koffie

9.30 – 10.45    Perkament maken in de praktijk – Dick Timmerman

Opkomst en geschiedenis van de codex bezien vanuit de praktijk van de restaurator    toegelicht aan de hand van modellen –  restaurator Herre de Vries

11.00 – 13.00 Workshop ‘Hebreeuws-Askenasische calligrafie van een Psalmenrol: introductie &  praktijk’ –  sofer Shimon Koppenhol

13.00 – 13.30 Pauze

13.30 – 14.15 Lezing ‘Historische Aperçu van Torahrol producties voor de Synagoge  (de Rollen van het Joods Kwartier in Amsterdam)’ – Emile Schrijver, directeur van het Joods Historisch Museum

14.30 – 15.00  Lezing ‘Aramese documenten van leer uit de Oudheid (4de eeuw BC)’ – Margaretha Folmer

15.15 – 16.00  Lezing ‘Toon mij uw boekenkast en ik zeg u wie u bent – de collectie van Ets Haim – Livraria Montezinos in Amsterdam’ – conservator Heide Warncke

14.00 – 16.00 Besloten middagworkshop in kader Expert meeting VU (BJ LB)  ‘Hebrew-Askenasic calligraphy of Torah scrolls: introduction & practice’ door sofer Shimon Koppenhol

Zaterdag 13 april | Handgeschreven religieuze boeken van Christelijke origine in Oost & West

10.00 uur         Inloop met koffie

10.30 – 11.30   Demonstratie banden uit de VU collectie met toelichting: ‘Handgeschreven boeken     van perkament en papier uit de VU Bijzondere Collecties’ – conservator Willemien van Dijk en restaurator Annet Doves

10.30 – 11.30  Lezing: ‘Ontcijferen van opschriften op iconen en manuscripten in Byzantium en omliggende gebieden’ –  ikonenschilder en theoloog Jan Verdonk

11.30 – 12.00 Pauze

12.00 – 15.00  Workshop 1: ‘De Kunst van het Verluchten in de Westerse religieuze boektraditie’ – verluchter Jaap Boerman (12.00-15.00) Workshop 2: ‘Byzantijnse Ikonenschilderkunst van het Handgeschreven Religieuze Boek’ –  ikonenschilder David Chichua

Ode aan de Synode

Dit jaar is het 400 jaar geleden dat Dordrecht een half jaar lang het centrum van Europa was. Meer dan honderd predikanten, professoren en politici kwamen in Dordrecht bijeen tijdens de Dordtse Synode.
Rens Top, conservator boekbanden van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, wijdt in het kader van deze herdenkingh een weblog aan de boekband van de Statenbijbel.

En in het Dordts Museum kan men genieten van de tentoonstelling Werk, bid & bewonder!

Rondleiding door Geert van Daal op zijn tentoonstelling

Donderdag 22 november: rondleiding door handboekbinder Geert van Daal op de tentoonstelling die gewijd is aan zijn eigen  werk. De expositie loopt overigens al en is nog te bewonderen tot 24 november in het Huis met de Hoofden, Amsterdam.
Er zijn circa 100 luxe banden en kartonnages te zien, deels gemaakt voor stukken uit de bibliotheek van Joost Ritman. Tentoonstelling In de ban van de band

Website Geert van Daal

Op 22 november is Geert van Daal bereid gevonden ons te ontvangen en een en ander van een toelichting te voorzien. Het bezoek start om 14.30 uur.

U kunt zich tot 16 november aanmelden via de secretaris, Rens Top: rens.top@kb.nl
De toegang is gratis, het registreren met een museumkaart wordt op prijs gesteld.
Volledige uitnodiging

Adres:
Huis met de Hoofden
Keizersgracht 123
1015 CJ Amsterdam

Een middag over persvergulden

Op 2 november 2018 besteedt het Boekbandengenootschap aandacht aan het persvergulden met een tweetal presentaties in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.
De middag start om 14.00 uur in de z.g. Visboek-zaal (gelegen boven het restaurant).

– Rens Top, conservator boekbanden van de KB, geeft een inleiding op het onderwerp, waarna Gijs Wortel uitgebreid in zal gaan op de diverse aspecten van deze techniek.

Korte thee/koffie pauze

– Tenslotte is er ruimschoots gelegenheid om boeken, banden en gereedschappen te bekijken die voor deze gelegenheid zijn uitgestald.

In verband met de aanwezige originelen, is 30 personen het maximaal toelaatbare aantal. U kunt zich voor deze presentaties opgeven via de secretaris: rens.top@kb.nl
Volledige uitnodiging